Atentie la termenele de depunere a declaratiei 101 privind impozitul pe profit in 2017

OpANAF nr. 3386/2016 – Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decont privind accizele” actualizeaza urmatoarele formulare:

  • Declaratie anuala de impozit pe profit formular 101;
  • Declaratie anuala de acciza formular 120

Aceste formulare sunt actualizate conform modificarilor introduce de noul Cod Fiscal adoptat prin Legeae nr. 227//2015 cu modificari ulterioare.

 

Dintre modificarile intervenite amintim majorarea plafonului la sponsorizari (5 la mie din cifra de afaceri fara a depasi 20% din impozitul de profit) sau in domeniul accizelor, abrogarea accizei nearmonizate pentru mai multe categorii de produse cum ar fi bijuterii, iahturi, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3000 mc.

 

Declaratia 101

Termenele de depunere a declaratiei sunt conditionate de forma ju7ridica a platitorului de impozit pe profit pe activitatea desfasurata si de anul fiscal ales.

Pentru anul 2017, termenele de depunere a declaratiei sunt:

  • 25 februarie 2017 pentru asociatii si fundatii si alte entitati fara scop patrimonial respective pentru societatile ce realizeaza majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticulture.
  • 25 martie 2017 pentru platitorii de impozit pe profit ce nu sunt entitati fara scop patrimonial sau nu se regasesc in categoria celor ce desfasoara activitati agricole.
  • Daca entitatile au optat pentru un alt exercitiu financiar, termenul de depunere al declaratiei este data de 25 a celei de-a treia luni dupa inchiderea exercitiului financiar. Fac exceptie societatile ce desfasoara activitati agricole si au optat pentru un alt exercitiu financiar la care termenul de depunere a declaratiei este 25 a celei de-a doua luni dupa inchieierea exercitiului financiar.
  • Pentru societatile ce intra in lichidare/dizolvare/radiere, termenul de depunere a declaratiei este pana la depunerea situatiilor financiare lichidative

In aceleasi termene enumerate anterior, depun declarative de impozit pe profit si sediile permanente ale societatilor straine deschise in Romania.

 

Declaratia 120

Decontul privind accizele formular 120 se depune pana la data de 30 aprilie din anul urmator celui de raportare.

Formularul se depune doar de catre operatorii economici ce au calitate de platitor de accize respectiv efectueaza comert cu produse accizabile armonizate si produse accizabile supuse accizelor nearmonizate.

Decontul de acciza are scopul cumularii accizelor datorate la bugetul de stat intr-un an din care se scad reducerile de accize sau alte plati facute in contul accizei astfel:

  • Contributia prevazuta de art. 369 din LEgea nr. 95/2006 privind sanatatea reprezentand sumele din acciza platite Ministerului Sanatatii(taxa de viciu);
  • Suma achitata conform art. 70 din Legea nr. 69/2000 privind sportul (contributia pentru sport);
  • Contravaloarea marcajelor aplicate pe produsele accizabile ce se suporta din valoarea accizei.

Scopul formularului este sa se determine punctual suma totala a accizei datorata intr-un an, evidentiindu-se deducerile amintite anterior.