Microintreprindere in 2017 _ Cand este cea mai buna alegere?

Stacks of One Hundred Dollar Bills with Small House.

Anul 2017 a adus modificari in tratamentul microintreprinderilor, ca urmare a intrarii in vigoare a urmatoarelor acte normative pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:OUG nr. 84/2016 si OUG nr. 3/2017.

Astfel, conform modificarilor aduce prin OUG, plafonul luat in calcul pentru incadrarea societatii in categoria microintreprinderilor din punct de vedere fiscal a crescut de la 100.000 euro la 500.000 euro ( 2.270.550 lei – valabil pentru 31.12.2016)

 

Atentie!

Cursul de schimb utilizat este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile.

Pentru anul 2017, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri care nu au depsait echivalentul in lei a 500.000 euro, sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu 1  februarie 2017

Acesti contribuabili au urmatoarele obligatii pana la data de 25 februarie:

  • Comunica organelor fiscal teritoriale modificarea sistemului de impunere prin depunerea declaratiei de mentiuni (010);
  • Se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat (101) pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 – 31 ianuarie 2017
Activitatea Desfasurata Desfasoara activitatii altele decat:

–          Activitati in domeniul bancar – persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor de organizare si functionare din domeniul bancar: institutiile de credit, respective bancile, organizatiile cooperatiste de credit, bancile de economisire si creditare in domeniul locative, bancile de credit ipotecar, etc,;

–          Activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital (burse de valori sau de marfuri, societati de servicii de investitii financiare, societati de registru, societati de depozitare)

 

Exceptie:

Persoanele juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii:

–          Activitati in domeniul jocurilor de noroc;

–          Activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale

Componenta cifrei de afaceri Venituri, altele decat cele din consultant si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale
Tipul detinatorilor capitalului social Persoane, altele decat statul si unitatile administrative – teritoriale
Situatia juridical a societatii NU se afla in dizolvare, urmta de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii

 

Rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade fiscale.

 

Situatii:

Tipul de platitor la 31 Decembrie 2016 Venituri realizate la 31 Decembrie 2016 Obligatii
Microintreprindere < 100.000 euro Isi mentine regimul de microintreprindere in 2017

NU are obligatia depunerii declaratiei de mentiuni (010)

Microintreprindere > 100.000 euro

Si

< 500. 000 euro

A fost obligata sa devina platitor de impozit pe profit incepand cu trimestrul IV 2016, prin urmare avea obligatia depunerii declaratiei 010 pana la data de 15 ianuarie 2017.

 

Ramane platitor de impozit pe profit in ianuarie 2017.

 

Aplica regimul de microintreprindere incepand cu 1 februarie 2017, astfel ca ii revin urmatoarele obligatii:

–          Depune declaratia de mentiuni  (010) si declaratia privind impozitul pe profit (101) pentru luna ianuarie pana la 27 februarie 2017.

–          Depune declaratia privind impozitul pe profit (101) pentru anul 2016 pana pe 25 martie 2017 ( 27 martie anul acesta)

Platitor de impozit pe profit < 100.000 euro Aplica regimul de microintreprindere incepand cu 1 ianuarie 2017. Depune declaratia de mentiuni (010) pana la 31 martie 2017.
Platitor de impozit pe profit > 100.000 euro

Si

< 500. 000 euro

Ramane platitor de impozit pe profit in ianuarie 2017.

 

Aplica regimul de microintreprindere incepand cu 1 februarie 2017. Depune declaratia de mentiuni (010) si declaratia privind impozitul pe profit (101) pentru luna ianuarie pana la 27 februarie 2017.

Depune declaratia de impozit pe profit pentru anul 2016 pana la 27 martie 2017.

Platitor de impozit pe profit > 500.000 euro

 

Ramane platitor de impozit pe profit in 2017.

Depune declaratia privind impozitul pe profit (101) pentru anul 2016 pana pe 27 martie 2017

Platitor de impozit pe profit > 100.000 euro

Si

< 500. 000 euro

 

Venituri din consultant si/sau management >= 20% din total venituri

Ramane platitor de impozit pe profit in 2017.

Depune declaratia privind impozitul pe profit (101) pentru anul 2016 pana pe 27 martie 2017

 

O alta modificare semnificativa a fost adusa de OUG nr. 84/2016in ceea ce priveste nivelul capitalului social ce permite unei microintreprinderi sa poata opta pentru aplicarea prevederilor titlului II din Codul Fiscal. Acesta a fost redus de la 25.000 euro la 45.000 lei.

 

Astfel, prin exceptie, ei pot opta sa aplice prevederile titlului II:

Microintreprinderile existente care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei –          Incepand cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestul in care aceasta conditie este indeplinita
Persoana juridical romana nou – infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social de cel putin 45.000 lei –          De la data inregistrarii

 

                Conditia referitoare la mentinerea unui capital social de cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro se considera indeplinita si in situatia in care capitalul social scade pana la nivelul sumei de 45.000 lei pentru persoanele juridice romane care au optat pentru aplicarea regimului de platitor de impozit pe profit in forma in vigoare pana la data de 31 decembrie 2016.

 

Atentie!

In cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridical devine platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul socal este redus sub valoarea de 45.000 lei, daca sunt indeplinite conditiile de incadrare in agest regim.

 

Situatii:

Tipul de platitor la 31 decembrie 2016

 

Nivel capital social la 31 decembrie 2016

 

Tratament

 

Platitor de impozit pe profit

 

Venituri realizate la 31 decembrie 2016 < 100.000 euro

 

Aplica regimul de microintreprindere incepand cu 01 ianuarie 2017

 

Depune declaratia de mentiuni (010) pana la 31 martie 2017

 

≥ 45.000 lei

Opteaza pentru aplicarea regimului de platitor de impozit pe profit:

 

–          Depune declaratie de mentiuni  (010) pana la 15 aprilie 2017 pentru exprimarea optiunii

 

≤ 45.000 lei Majoreaza capitalul oricand in trimestrul I si opteaza pentru aplicarea prevederilor titlului II

 

–          Depune declarative de mentiuni (010) pana la 15 aprilie 2017 pentru exprimarea optiunii

Platitor de impozit pe profit

 

Venituri realizate la 31 decembrie 2016 > 100.000 euro

Si

< 500. 000 euro

 

Ramane platitor de impozit pe profit in ianuarie 2017

 

Aplica regimul de micrintreprindere incepand cu 1 februarie 2017 – depune declaratia de mentiuni (010) pana la 27 februarie 2017

 

≥ 45.000 lei

Opteaza pentru aplicarea regimului de platitor de impozit pe profit:

 

–          Depune declaratie de mentiuni (010) pana la 15 aprilie 2017 pentru exprimarea optiunii

≤ 45.000 lei Majoreaza capitalul oricand in trimestrul I si opteaza pentru aplicarea prevederilor titlului II

 

–          Depune declaratie de mentiuni (010) pana la 15 aprilie 2017 pentru exprimarea optiunii

 

Potrivit art. 88 alin. (1) din Legeae nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscal, modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscal trebuie aduse la cunostinta organului fiscal central, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni

 

EXEMPLU:

 

Pentru a identifica in ce situatie este oportuna majorarea capitalului social pentru pastrarea regimului de platitor de impozit pe profit, luam in considerare o valoare a veniturilor realizate de 100.000 lei si analizam situatia atat in cazul existentei a cel putin un salariat cat si a lipsei lui.

Cotele de impunere valabile in 2017

Microintreprindere care are unul sau mai multi salariati 1 %
Microintreprindere fara salariati 3 %

 

Conditia se considera indeplinita si in cazul intreprinderilor care:

  • Au cel putino persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
  • Au personae angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
  • Au incheiate contracte de administrare sau mandate, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 

  • In cazul microintreprinderii cu salariat:

Impozitul pe venit (1%) = 1.000 lei

Daca ar fi platitor de impozit pe profit, pentru un 1.000 lei, profitul trebuie sa fie:

1.000 x 100/16 = 6.250 lei

Marja profitului este in acest caz: 6.250 x 100/ 100.000 = 6,25 %

Concluzie

Marja de profit Optiune recomandata
≥ 6,25 % Microintreprindere
< 6,25 % Platitor impozit pe profit

 

 

  • In cazul microintreprinderii fara salariat:

Impozitul pe venit (3%) = 3.000 lei

Daca ar fi platitor de impozit pe profit, pentru un 1.000 lei, profitul trebuie sa fie:

3.000 x 100/16 = 18.750 lei

Marja profitului este in acest caz: 18.750 x 100/ 100.000 = 18,75 %

Concluzie

Marja de profit Optiune recomandata
≥ 18,75 % Microintreprindere
< 18,75 % Platitor impozit pe profit

 

Referitor la oportunitatea angajarii unui salariat in scopul diminuarii obligatiilor fiscal, analizam situatia avand in vedere doar obligatiile fiscal ale angajatului si ale angajatorului pentru un salariu minim de 1.450 lei

Salariu angajat ( minim) Cota lei
Contributii angajat Somaj 0,50 % 7
CAS 10,50 % 152
CASS 5,50 % 80
Impozit pe venit 16 % 146
Salariu net 1.065
Contributii angajator CAS
Somaj
CCI
Fond Garantare
CASS
CFR
Total contributii angajator 333
TOTAL contributii sociale obligatorii si impozit pe venit 718

 

Pragul la care totalul taxelor la microintreprinderea cu un salariat (contributii sociale + impozit pe venitul din salarii + impozit pe venit) il egaleaza pe cel de la microintreprinderea fara salariat (impozit pe venit) este de 430.800 lei.

Total Taxe = 12.924 lei.

Concluzie

Prag venituri realizate Optiune recomandata
≥ 430.800 lei Microintreprindere cu salariat
< 430.800 lei Microintreprindere fara salariat

 

Expert Contabil

Rogoveanu Georgiana