Analize Cost Beneficiu

Analize Cost Beneficiu

O strategie bună analiză cost-beneficiu va va permite să idetificati cel mai potrivit plan sau cea mai potrivita investitie in vederea maximizarii profiturilor companiei.

Prin realizarea Analizelor Cost Beneficiu incercam sa măsuram consecințele pozitive sau negative ale unui proiect, care pot include:

 • Efecte asupra utilizatorilor sau participanților
 • Efecte asupra non-utilizatorilor sau non-participanți
 • Efectele externe
 • Valoarea opțiunii sau alte beneficii generate.

“Imaginati-va că v-ati implicat recent intr-un nou proiect, iar oamenii se luptă să țină pasul cu creșterea volumului de muncă. Drept urmare, vă luati in calcul angajarea unui nou membru in echipei. În mod evident, beneficiile generate de angajarea unei noi persoane trebuie să depășească în mod semnificativ costurile associate.

Acesta este un caz clasic in care analiza cost-beneficiu isi dovedeste utilitatea.”

Etapele realizării ACB:

 • Primul pas este reprezentat de Setarea cadrului pentru analiza. In acest moment se identifica nevoile clientului si se stabileste cadrul investitional;
 • Identificarea costurilor, tangibile si intangibile, reprezinta etapa urmatoare, respectiv analiza detaliată şi justificarea costurilor şi beneficiilor pe care le presupune varianta de investire luata in calcul de catre client;
 • Identificarea beneficiilor;
 • Cuantificarea sau estimarea în termeni monetari a valorii costurilor şi beneficiilor;
 • Identificarea si prezentarea economiilor de costuri realizate in cazul deciziei de investire;
 • Realizarea unor estimari cu privire la costurile și veniturile preconizate, precum si realizarea Bugetului / Cash_Flow-ului Investitiei;
 • Evaluarea costurilor si beneficiilor non-cuantificabile;
 • Calcului valorii nete prezente;
 • Prezentarea riscurilor şi incertitudinilor care pot contribui la modificarea în timp a valorilor estimate
 • Expunerea si prezentarea unei recomandari cu privire la decizia de investire;